tetanický syndrom

Projevy

 Nespecifické klinické symptomy dle jednotlivých oborů

 Interní lékařství a kardiologie:

bolesti na hrudi nezávisle na námaze (nemocní jsou často přiváženi na koronární jednotku s podezřením na infarkt myokardu), palpitace, pseudoanginózní potíže, vynechávání srdce – extrasystoly, tachykardie, arteriální hypotenze, akrogelidita, sklon k trombózám, prolaps mitrální chlopně, křeče v maseterech, potíže při polykání, dysfagie, xerostomie (sucho v ústech), globus hystericus (pocit koule v krku), dyspnoe, tíže na hrudníku, neschopnost koncentrace, nadměrná únava, ztráta energie, přecitlivělost na hluk, mdloby, kolapsové stavy, poruchy spánku, kardiální a svalové potíže u dialyzovaného nemocného.

Neurologické příznaky:

deprese, anxieta, fobie, neurotická i migrenózní cefalea, závratě, tranzientní ischemické ataky mozkové , tenzní bolesti hlavy z kontraktur šíjových svalů, závrativé stavy, pocity nejistoty při chůzi, přecitlivělost na hluk.

Periferní tetanická forma:

mravenčení na HK i DK, tuhost prstů, mravenčení v akrech končetin i kolem úst, křeče v rukou, bolestivé křeče v lýtkách, karpopedální spasmy, vertebrogenní potíže, syndrom neklidných nohou , křeče sfinkterů – laryngospazmus, kardiospasmus, pylorospazmus, žlučníkové potíže, bolestivé křeče v břiše, ve střevech, v žaludku.

Gynekologické potíže:

bolestivá menstruace a menstruační potíže, premenstruační syndrom, trombembolické příhody při užívání kontraceptiv, zvýšený výskyt spontánních potratů, eklampsie, preeklampsie, potíže v laktaci.

trofické příznaky:

 časté bývají změny na kůži, nehtech, vlasech a zubech. Možný je výskyt katarakty, změn na kostech a klouby

 
směj se a svět se bude smát s tebou