tetanický syndrom

Příčiny vzniku

Projevy tetanie v podobě tetanického záchvatu mají řadu rozmanitých příčin. Záchvat může být vyvolán spontánně, mechanicky, akusticky, psychickým rozrušením, poklesem barometrického tlaku anebo vysokou horečkou u dětí.

 

Nejpravděpodobnějšími příčinami jsou:

 - hypokalcémie ( koncentrace sérového vápníku je snížena pod 2, 25 mmol/l )

 - hypomagnezémie ( koncentrace sérového hořčíku je snížena pod 0, 75 mmol/l )

 - onemocnění příštítných tělísek ( hypoparatyreóza )

 - hyperventilace

 - stres a emoční labilita - anxiózně - depresivní stavy

 - metabolický rozvrat

- nedostatečný přísun vápníku stravou

 - zvýšená dráždivost vegetativního nervstva

 
směj se a svět se bude smát s tebou