tetanický syndrom

Komplikace

Každý tetanický záchvat je vázán riziky komplikací, na které se musí myslet již v prvopočátku onemocnění. Může mít lehkou formu bez zvláštních komplikací, anebo se může projevit v těžké formě, která je spojena s následujícími nejnebezpečnějšími riziky:

 - křeče hrtanu ( laryngospasmus )

 - u hyperventilační a neurogenní tetanie většinou k laryngospasmům nedochází, křeče nejsou tak těžké a závažné jako u ostatních forem tetanie

 - spasmy dýchacích cest ( projevující se stridorem, dyspnoí a cyanózou )

- spasmus hladké svaloviny se vznikem viscerální tetanie s projevy kardiospasmu, dysfagie, pylorospasmu, spastické obstipace, žlučníkovou kolikou, bronchospasmu a dysurie

 - generalizované tonické nebo tonicko – klonické křeče, jsou- li generalizované křeče spojené se ztrátou vědomí, může potom tento stav připomínat epileptický záchvat typu grand mal

 - status tetanicus – dlouhotrvající  křeče s průvodními projevy tetanického stavu 

 
směj se a svět se bude smát s tebou