tetanický syndrom

Klasifikace

Dle klinických projevů se mohou tetanie dále dělit na tetanie latentní a manifestní, které se liší svým průběhem a to:

 Latentní tetanie - má pouze projevy zvýšené dráždivosti, a to někdy jen ve sféře cítivé ( parestézie ) a motorické příznaky jsou minimální.

Manifestní tetanie - navíc mívají projevy tetanických křečí

 I.Tetanie primárně metabolického původu

A. Hypokalcemické tetanie

 - hypoparathyreóza

 - pseudohypoparathyreóza,

 přechodná hypoparatyreóza

 - poruchy vstřebávání kalcia ze střeva ( avitaminóza D )

 - nedostatek kalcia v potravě nebo nadměrné ztráty, nadměrný přísun fosfátů

 - nefrogenní tetanie ( retence fosfátů s následkem poklesu kalcia )

- rekalcifikační tetanie ( po odstranění příštítných tělísek – rychlá remineralizace kostí pohlcuje kalcium )

- intoxikace látkami, způsobující vypadávání kalcia (oxaláty, citráty,fluoridy )

- tetanie při esenciální hypoproteinémii ( pokles ionizovaného kalcia )

- novorozenecká tetanie - přechodná insuficience parathormonu, převedení na kravské mléko )

 - zvýšený odpad vápníku

 - stavy po operaci příštítných tělísek a tyreoidektomii

 

B. Normokalcemické tetanie

 - alkalotická tetanie:

- gastrická - hyperemesis ( nadměrné zvracení )

 - bikarbonátová – při předávkování alkalických látek

 - hyperventilační ( patologicky zrychlené dýchání )

- tetanie při poruchách metabolismu kalia ( draslíku )

- hyperkaliemická myoplegie

 - hypokalémie se vznikem hypochlorémie a následné alkalózy

 - tetanie při hypomagnezémii ( nedostatku hořčíku )

 - tetanie při intoxikacích ( například guanidin, olovo, oxid uhelnatý, alkohol,chloroform )

 

 II. Primárně neurogenní tetanie

 A. při organických afekcích centrální nervové soustavy - expansivní a zánětlivé procesy, traumata, postencefalické stavy )

B. při funkčních afekcích centrální nervové soustavy - idiopatická neurogenní tetanie ( emoce, duševní přepětí ) - hyperventilační tetanie – při psychické a fyzické zátěži, delší stoj u vegetativně labilních osob

 
směj se a svět se bude smát s tebou