tetanický syndrom

Diagnostická vyšetření

Diagnostika je velmi náročná, někdy zdlouhavá, ale má své opodstatnění. Je třeba provézt komplexní klinické, elektrodiagnostické a biochemického vyšetření, aby byl přesně určen typ tetanie a vyloučena jiná onemocnění podobná tetanii.

 

Základní vyšetření

- anamnéza

- fyzikální vyšetření

- základní neurologické vyšetření

 

Specifická vyšetření

A. příznaky

- Chvostkův příznak – poklep na průběh VII. nervu na líci vyvolá stah mimického svalstva až k vnitřnímu koutku očnímu

 - Lustův příznak – poklep na nervus peronaeus pod hlavičkou fibuly vyvolá dorzální flexi a abdukci chodidla

 - Schlesingerův příznak – je- li natažená končetina flektována v kloubu kyčelním, objeví se parestézie, bolesti a křeče v dolní končetině

 

B. laboratorní vyšetření

 - elektrolyty - Na, K, Cl, Ca, Ca2+, Mg, Mg2+, P, osmolalita

 - enzymy - ALP

 - hormony – PTHi, CT, T3, FT3, T4, FT4, TSH, ATG, antiTPO

 - substráty – urea, kreatinin

 - bílkoviny – protein, albumin

 - ABR – pH, pCO2, pO2

 - vitamíny – vitamin D

 - moč

 

ORL vyšetření - pokud se vyloučí jakákoliv jiná příčina závratí

 

B. Zobrazovací techniky – RTG páteře, CT

C. Vyšetření mozkových cév - ultrazvukové vyšetření mozkových a krčních cév D. Elektrofyziologické metody – elektrokardiografie ( dále EKG ), elektroencefalografie ( dále EEG ), elektromyografie ( dále EMG ), motorické evokované potenciály ( dále MEP)

 
směj se a svět se bude smát s tebou